FANDOM


Familiebildet

Det aktuelle familiebildet.

Vinges artikkel

Solveig Vinges artikkel om den ukjente gutten i Aftenbladet.

Juni med artikkelen om den ukjente gutten

Juni med artikkelen om den ukjente gutten, en artikkel hun ikke er særlig fornøyd med.

Eva finner gutten på et familiebilde

Eva finner den ukjente gutten på et av farens gamle negativer...

Eva finner gutten på et annet familiebilde

... og på et annet bilde i familiens sommerhus.

Familien får brevet fra den ukjente gutten

Familien får overlevert brevet fra den ukjente gutten.

Da journalist Solveig Vinge skal lage et portrettintervju av Anker-Hansen-familien, lar Jens August Anker-Hansen henne låne et gammelt familiebilde tatt på Fugleholmen som ifølge ham viser Anker-Hansen- og Rosenkrantz-familiene "i skjønn forening". Han er selv med på bildet som en liten gutt.

Bildet er i svart-hvitt. De avfotograferte er, fra venstre mot høyre øverst: Georg Anker-Hansen, hans kone Ingeborg Anker-Hansen, en tenåringsversjon av Juni Anker-Hansen, en heller langhåret Hans Fredrik Rosenkrantz, og hans kone Helene Rosenkrantz, som Solveig Vinge i sine notater merkelig nok benevner "Edith" – navnet Helene tok etter å ha iscenesatt sin død noen år etter at bildet ble tatt.

Foran de voksnes føtter, fra venstre mot høyre, står smårollingene Julie Anker-Hansen, Jens August Anker-Hansen og Eva Rosenkrantz.

Det er noe uklart når bildet skal være tatt. Jens August (1974-) og Eva (1975-) kunne være ca. fem år. Dermed burde fotoet være tatt like før 1980. Derimot virker Julie, som skal være født i 1973, yngre heller enn eldre enn de andre barna, kanskje bare to-tre år. I så fall ville bildet være tatt rundt 1975. I dialog i serien heter det imidlertid at bildet er tatt på "slutten av syttitallet".

Bildets hemmelighet Rediger

Brett

Solveig Vinge oppdager at på Anker-Hansens familiebilde er det en brett, og bak bretten bilde av en ukjent gutt. Foto: TV 2

Da Solveig Vinge tar bildet ut av rammen for å få det skannet, viser det seg at det var en brett på det. Til høyre for de andre står ytterligere en gutt, og Vinge begynner å lure på om dette kan være en hittil ukjent Anker-Hansen-arving.

Hun skriver derfor noe helt annet enn det "folkekjære familieportrettet" Jens August hadde sett for seg. Det blir isteden en sensasjonell artikkel med overskriften "Hvem er den mystiske gutten? Enda en ukjent arving?", noe som utløser en ny mediestorm mot Anker-Hansen-familien.

Jakten på gutten Rediger

Eva mener at de bør finne den ukjente gutten, mens særlig Juni mener at de bør legge lokk på saken. Jens August sier seg enig med Juni, særlig siden saken kommer opp etter en tid med mye negativ omtale om Hotel Cæsar og deres prosjekter i pressen. Positiv omtale var også grunnen til at Jens August ønsket å gjøre intervjuet med Vinge, men dette slo altså ganske kraftig tilbake mot familien og bidro i stedet til ytterligere negativ omtale. Eva velger likevel å lete etter den ukjente gutten, og ser både gjennom farens gamle negativer og drar også ut til et av familiens sommerhus. Begge steder finner hun bilder hvor den ukjente gutten er med. Eva drømmer også om at hun så gutten i barndommen. Senere forteller Juni til Jens August at hun en gang hørte en beruset Georg fortelle at det fantes en familiehemmelighet som måtte legges lokk på – en ukjent gutt.

Imidlertid foregår ikke saken bare innenfor de rammene familien kan kontrollere. Advokat Ole Ulrik Danielsen, som ser ut til å ha fulgt med på familien gjennom pressen over tid, oppsøker den ukjente gutten allerede før Vinges artikkel ble publisert. Han velger imidlertid først å ikke ta kontakt med den ukjente gutten, Edvin Holte, men etter at saken er omtalt i pressen bestemmer han seg likevel for å levere et brev til Edvin. Etter å ha lest brevet drar Edvin til Hotel Cæsar og leverer et brev til Anker-Hansen-familien i resepsjonen. Louise tar med seg brevet til toppetasjen og overleverer det til familien med hilsen fra "gutten på bildet".

Tislynelatende viser det seg at Edvin, gutten på bildet, er nok en ukjent sønn av Georg Anker-Hansen. Han fikk ham med konen til Hans Fredrik Rosenkrantz. Gutten ble satt bort, men hans mor Helene valgte til slutt å arrangere sin egen død for å kunne skifte identitet til Edith Holte og skape seg et nytt liv med sønnen (selv om hun dermed valgte bort sin datter Eva).

En tid senere bryter Jens August seg inn på DNA-laboratoriet som foretok testen som skulle vise at Edvin var Georgs sønn, mens Jens August angivelig var en løsunge. Han finner dokumentasjon på at prøven var forfalsket; Edvin er ikke sønn av Georg, mens Jens August faktisk er det. Siden blir det klart at han som utgir seg for å være "Edvin", faktisk er en bedrager som har tatt den virkelige Edvins plass.

Trivia Rediger

Når Solveig Vinge identifiserer personene på bildet, benevner hun i sine notater Helene som Edith - navnet Helene tok etter å ha iscenesatt sin død. Dette er mest sannsynlig en tabbe fra produksjonens side, da navnet ikke brukes i den ferdige artikkelen hvor Helene heller omtales som "Fru Rosenkrantz".

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Rundt om i Wikias nettverk

Tilfeldig wiki