FANDOM


Georg testament

Bilde fra testament-videoen familien fikk se. Foto: TV 2

Testament

Fra venstre: Blom, Albert, Juni og Victoria under opplesningen av Georgs testament. Foto: TV 2

Testament003 29326

Fra venstre: Charlotte, Ingrid, Victoria og Albert under opplesningen av Georgs testament. Foto: TV 2

Georg Anker-Hansens testament ble lest opp i episode 74 og 75 i sesong 3. Opplesningen ble sendt på TV første gang 27. og 28. januar 2000. Ninni Anker-Hansen, Astrid Anker-Hansen, Jens August Anker-Hansen, Juni Lunde, Ragnar Lunde, Albert Lunde, Victoria Lunde, Ingrid Iversen, Charlotte Iversen, Rolv Espevoll og Blom var samlet i toppetasjen for å høre på opplesningen.

Del 1Rediger

Advokat Arnulf Olsen leste opp følgende i første del av testamentet som ble sendt i episode 74, sesong 3:

Det er min, Georg Anker-Hansens siste vilje, at Ingeborgfløyen ved Ulevåll sykehus skjenkes 10 millioner kroner.

At mine barn Juni, Julie og Jens August og Charlotte får én million kroner hver. Pengene gis i form av en sjekk ved testamentsopplesningen. Hvis Julie ikke er til stede beholder advokat Arnulf Olsen hennes sjekk inntil videre.

Når det gjelder Charlotte, vil hun bare motta 100 000 kroner nå, resten av beløpet settes inn på sperret konto og avsettes til utdannelse og bolig.

Mine barnebarn, Albert og Victoria vil også motta én million kroner hver, under samme vilkår som Charlotte.

Min sønn, Jens August Anker Hansen, har allerede mottatt 500 000 kroner til driften av Nero og dette vil derfor trekkes av denne millionen.

Ingrid Iversen tildeles en sjekk på 100 000 kroner og det opprettes ett legat som utbetaler henne 30 000 kroner i måneden til hun er 67 år. Ved fylte 67 år, vil pensjonsforsikringer tegnet av meg, bli utbetalt.

Min elskede hustru, Ninni Anker Hansen, tildeles en sum på 50 millioner kroner.

Rolv Espevoll vil bli tildelt ett engangsbeløp på 5 millioner kroner. Det stilles visse betingelser til beløpet. Innen tre år fra dags dato skal han ha realisert Oslo Colloseum, i den forstand at det er innviet og i familiens eie. Videre tildeles Rolv Espevoll ytterligere 5 millioner kroner dersom han innen to år inngår ekteskap med Ninni Anker-Hansen, født Krogstad.

Barn født etter testators død vil få 150 millioner kroner.

Både Juni og spesielt Jens August var rasende og mente at Ninni måtte ha manipulert Georg når han bestemte sitt testamentet. De mente at testamentet måtte være ugyldig. Astrid måtte flere ganger roe ned sine barnebarn. Juni regnet også seg frem til at utbetalingene til Ingrid ville utgjøre 9,8 millioner kroner før pensjon.

Del 2Rediger

Del 2 av testamentetet ble lest opp på video av Georg. Det ble vist i episode 75, sesong 3.

Georg sa følgende:

Hele min personlige formue minus det jeg allerede har gitt bort, pluss alle Anker Hansens konsernets verdier skal gå inn i en stiftelse. Mine arvtagere skal alle få sin andel i stiftelsen. En andel som er uomsettelig. For å få størst mulig avkastning må alle samarbeide. Dere må holde sammen både for deres egen og konsernets del.

Andelene i stiftelsen er fordelt slik; Juni 20%, Julie 20%, Jens August 20%, Charlotte 20% og Ninni 20%.

Stiftelsen skal ha en leder og ett styre. Lederen bør ha uinnskrenket makt og selv utpeke styret. Etter å ha vurdert dere alle på godt og vondt, har jeg kommet fra til at det bare er en av dere som har de egenskapene og integriteten som det skal til for å inneha en slik stilling. Det er min hustru, Ninni.

Blir man borte fra konsernet mer enn 3 uker, får man ikke utbytte.


Om Jens August og Junis reaksjoner på del 1 av testamentet var voldsomme, var den enda kraftigere etter å hørt del 2. Jens August mente Ninni måtte ha visst om dette hele tiden og kalte henne en hore fra Drammen. Juni gjorde de andre tilstedeværende oppmerksom på at hun ville kreve full juridisk gjennomgang og at hun vil innbringe testamentet for retten.

VideoRediger

Georg Anker-Hansens Testamente06:50

Georg Anker-Hansens Testamente


Opplesningen av Georgs testament.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Rundt om i Wikias nettverk

Tilfeldig wiki