FANDOM


Georg BildeDenne artikkelen mangler et relevant bilde. Du kan hjelpe Hotel Cæsar Wiki ved å laste opp et og legge det til.

I serien Rediger

Home at Sea er et konkurrerende seasteading-prosjekt til Hotel Cæsar-prosjektet Anker Island, og omtrent identisk med det. Da Jens August Anker-Hansen uventet får høre om denne konkurrenten til hans eget konsept, antar han med rette at noen har drevet industrispionasje. Han setter himmel og jord i bevegelse for å finne mulig avlyttingsutstyr eller en muldvarp i organisasjonen.

I virkeligheten er det Arnfinn Lycke som står bak Home At Sea; han klarte i hemmelighet å avfotografere Jens Augusts planer. Først da prosjektet blir formelt presentert, går det opp for Jens August at mannen han trodde var hans hovedinvestor, egentlig har stjålet hans tekniske løsning for å utnytte den i sitt eget prosjekt. Arnfinn har også sikret seg eierskap i det indiske firmaet som er det eneste i verden som produserer vitale deler til konstruksjonen, og som sitter på patentet.

Eva Rosenkrantz setter i verk mottiltak ved å la Harshad Kapoor koordinere alle småaksjonærene i selskapet, slik at Arnfinn ikke vil kunne få full kontroll over patentet og bruke det utelukkende på Home At Sea til fortrengsel for Anker Island.

Det er uklart om Arnfinn etter dette legger Home At Sea dødt. Til Jens Augusts irritasjon deltar han siden på et styremøte for Anker Island (der han tross alt fremdeles er en hovedinvestor og styremedlem), og virker da innstilt på å gjennomføre Jens Augusts prosjekt.

Anker Island blir etter hvert avviklet av styret, og Jens August forsvinner. Dette burde legge terrenget åpent for Arnfinn, men ikke noe tyder på at han gjenoppliver Home at Sea.