FANDOM


Dette er en kategori for karakterer som sitter i fengsel, eller som ble innsatt idet de forsvant fra serien. Merk at noen av dem gikk i fengsel for ganske mange år siden og muligens kan ha kommet ut igjen, uten at serien har omtalt dette. Det er f.eks. tvilsomt om Gaute og Jarle, satt inn for ran i 1999, ville få en så lang dom at de fortsatt er fengslet i 2016.

Kategorien omfatter ikke karakterer som har vært i fengsel, men siden fikk sin løslatelse uttrykkelig behandlet i serien (f.eks. Ninni Krogstad). Den omfatter heller ikke "kriminelle" karakterer som var mentalt forstyrret og endte opp på en institusjon heller enn i fengsel (som Linn Fylke).

All items (16)