FANDOM


En kategori for karakterer som har vært fremstilt av mer enn én skuespiller.

Mindreårige "skuespillere" er her ikke talt med, som når både Juni Anker-Hansen og Eva Rosenkrantz er blitt vist som små barn i tilbakeblikk, eller når forskjellige babyer og småbarn representerte den svært unge Goggen før Tarjei Westby spilte ham som tenåring og fremover.

All items (6)