FANDOM


Mette Martinsen[1]
Martinsen
Personalia

Navn Mette Martinsen[1]
Kjønn Kvinne
Karriere
Yrke Assisterende avdelingssykepleier[2]
Arbeidsplass Furulund sykehjem
Serieinformasjon
Sesonger 31
År 2014-2015Før serien Rediger

Mette Martinsen arbeidet på Furulund sykehjem mens mannen hun kjente som "Lars Holm" drev og stelte Edith Holte.

I serien Rediger

Noen måneder etter Ediths død oppsøkte Eva Rosenkrantz sykehjemmet for å finne ut mer om hva som var foregått der. En av pleierne (ikke Martinsen) opplyste at mannen Eva lenge trodde var hennes halvbror Edvin, slett ikke hadde vært Ediths sønn, men en pleier på hjemmet. Eva snakket da med Martinsen og forlangte å få vite mer om denne "Lars Holm", som var navnet "Edvin" hadde brukt mens han arbeidet på hjemmet. Martinsen vegret seg først for å gi Eva "konfidensielle" opplysninger, men Eva truet med å gå til mediene og avsløre at de ansatte ved Furulund hadde latt "Lars Holm" late som han var den demente Ediths sønn, bare fordi hun tilsynelatende ble roligere av det. Martinsen bøyde av og lot Eva få gjennomgå tingene som lå igjen etter "Lars".

Det viktigste funnet Eva gjør, er en notisbok der "Lars" beskriver hvordan han manipulerte Edith og pumpet henne for informasjon om familiene Anker-Hansen og Rosenkrantz. Mens Martinsen er opptatt med en telefonsamtale, stikker Eva boken til seg.

Ved en senere anledning kommer Juni Anker-Hansen til Furulund for å få tak i Edith Holtes dødsattest, etter at hun og Eva har begynt å mistenke at det var noe rart med Ediths bortgang. Martinsen vil først ikke gi Juni dødsattesten, siden hun ikke er noen pårørende, men Juni tar fram samme pressmiddel som Eva før brukte: Hvis hun ikke får det hun ønsker, vil hun la mediene få vite at det har foregått misligheter ved Furulund. Igjen bøyer Martinsen av, og Juni får se dødsattesten.

Det fremgår av attesten at Edith døde av oksygenmangel. Martinsen innrømmer for Juni at dette kan høres voldsomt ut, men hun avdramatiserer og sier det ganske enkelt kan ha skyldtes pustevansker pga. medisinene Edith fikk. Juni mistenker imidlertid at Edith ble kvalt (noe seerne vet er riktig).

Eva oppsøker snart Furulund enda en gang og ber Martinsen vitne mot "Edvin" når politiet blir brakt inn i saken, men hun avslår. Da Eva skal til å forlate hjemmet, blir hun imidlertid tiltalt av pleieren Grete, som vet hva som er på ferde og sier seg villig til å vitne. Grete kikker seg nervøst rundt mens hun snakker med Eva, så det er tydelig at hun går bak ryggen på sin sjef, Martinsen.

"Edvin" blir imidlertid klar over at Juni og Eva forsøker å finne vitner mot ham selv, og prøver å nøytralisere dem. Martinsen kaller plutselig Grete inn til en samtale, og pleieren blir anklaget for feilmedisinering og suspendert. Det er uklart hvorvidt dette betyr at "Edvin" har klart å korrumpere Martinsen og få henne på sin side, eller om han bare plantet anklager mot Grete. Det ble aldri besvart om det var noe sant i disse anklagene, eller hvordan det utviklet seg videre for Martinsen og Grete.

Referanser og fotnoter Rediger

  1. Karakterens fulle navn har ikke vært hørt i dialog, men kan leses på navneplaten hun bærer. I sin første episode svarte hun imidlertid "Martinsen" da hun fikk en telefon.
  2. Dette fremkommer av skiltet hennes vist i episode 62, sesong 31.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Rundt om i Wikias nettverk

Tilfeldig wiki