FANDOM


Nattverdbilde

Et promobilde for sesong 32 av Hotel Cæsar (2015) henspiller på Leonardo da Vincis berømte bilde Den siste nattverd. De tretten til bords blir her erstattet med Cæsar-karakterer. Noen, men ikke alle, er i samme positur som på Leonardos klassiske freske.

Sammenlign en rekonstruksjon av Leonardos bilde (originalen er til dels falmet og uklar):

Rec-supper

Juni Anker-Hansen har fått den sentrale posisjonen som tilsvarer Jesus. Dette identifiserer henne som seriens sentrale karakter. Det er likevel en viss forskjell i positur: Jesus (som nettopp skal ha sagt "en av dere vil forråde meg") har øynene lukket, hodet litt til siden og lar (fra sitt perspektiv) sin høyre håndflate hvile mot bordet mens hans venstre hånd ligger mot bordet med håndflaten opp. Juni har åpne øyne og speilvender Jesu positur; hodet peker svakt i motsatt retning enn på Leonardos bilde, og hun lar håndflaten på sin høyre heller enn sin venstre hånd peke opp.

Ifølge den gjengse identifikasjonen av de andre apostlene vil man få følgende korrespondanser:

Storm Liland Anker-Hansen står ved bordenden og tilsvarer Bartolomeos.

Pelle Krogstad har fått posisjonen til Jakob den yngre. Men mens Jakob ser sjokkert mot Jesus og peker mot ham (bak ryggen til Andreas), hviler Pelle hodet tenksomt i hånden. Det kan virke som om han betrakter Line ved sin side, men siden Pelle ikke hadde noe særlig viktig å gjøre med Line i løpet av sesongen, skal bildet antagelig forstås som at han ser forbi Line mot Juni.

Line Halvorsen er plassert tilsvarende Andreas. Men mens Andreas ser mot Jesus, er Line vendt motsatt vei, mot Pelle. Det later imidlertid til at hun ikke ser spesielt på ham, men heller titter forsiktig opp på Storm, som hun hadde et komplisert forhold til i løpet av sesongen.

Ninni Anker-Hansen har, interessant nok, fått posisjonen som tilsvarer Judas Iskariot. Juni kom til slutt i sesongen til å anse henne som en forræder, siden Ninni skaffet Rasmus Mohn et sex-opptak med henne selv og byråden Nils Håkenaasen. Mohn presset byråden til å være med på et vedtak om at Hotel Cæsar skulle rives, men Ninni visste ikke hva Mohn skulle bruke opptaket til.

Georg Anker-Hansen jr., "Goggen", tilsvarer apostelen Peter.

Amanda Anker-Hansen er plassert tilsvarende apostelen Johannes. (Visse moderne konspirasjonsteoretikere har hevdet at den heller feminine "Johannes" egentlig forestiller Maria Magdalena, en idé som ble viden kjent gjennom Dan Browns bestselger Da Vinci-koden.) Mens Peter og Johannes sitter på Leonardos bilde, får Goggen og Amanda heller stå litt bak bordet. Amanda holder et eple i hånden, noe Johannes ikke gjør. Eplet kan antyde mer bibelsk symbolikk, med henvisning til Eva i Edens hage som lar seg friste av slangen til å spise den forbudne frukten, og selv gir den til Adam. Dette kunne tyde på at Amanda skulle få en rolle som en forførerisk og fristende figur. Det kunne virke som om Amanda ser på Ninni og skal til å tilby henne eplet, men siden det knapt var noen samhandling mellom Amanda og Ninni i sesong 32, er det snarere symbolsk viktig at Goggen ved Amandas side later til å ha blikket festet på eplet i hånden hennes. Dette symboliserer hvordan hun er en fristelse for ham. Goggen var konstant tiltrukket av Amanda gjennom sesongen, selv mens han trodde hun var hans halvsøster.

Joey Krogstad, Jenny Augusta Anker-Hansen og Stian Borg har fått posisjonene som nærmest tilsvarer henholdsvis Tomas, Jakob den eldre og Filip. Cæsar-karakterenes positurer ligner imidlertid lite på Leonardos bilde. Mens Tomas er vendt mot Jesus og rekker en utfordrende pekefinger i været, har Joey tvert imot ryggen mot Juni. Isteden er han tydelig opptatt av den sittende Jenny og har lagt høyre hånd på bordet foran henne. Stian Borg har på sin side lagt høyre hånd på Jennys skulder, som for å gjøre krav på henne som sin kjæreste, og han ser kritisk mot utfordreren Joey. (Plasseringen antyder trekantdramaet Stian-Joey-Jenny, der hun til slutt valgte Joey over Stian.) Verken Tomas eller Filip er konsentrert om Jakob på noen lignende måte, eller berører ham.

Sarayu Kapoor har fått posisjonen som tilsvarer Matteus, men posituren er annerledes. Hun står, mens Matteus sitter. Matteus gjør en dramatisk gest med armen i retning av Jesus, men vender seg selv i motsatt retning, til bordkameratene på sin venstre side. Sarayu står derimot bak dem med begge armer ned, og betrakter dem med et kritisk blikk.

Personene ved bordenden er Taddeus og Simon Seloten i Leonardos bilde, men er her erstattet av Harshad Kapoor og Eva Rosenkrantz. Det er dem Sarayu ser kritisk mot, siden hun ikke liker at sønnen hennes er i et forhold med Eva. (I løpet av sesongen 32 kom hun imidlertid til å godta Eva som svigerdatter.) Harshad og Eva har en positur som ligner den til Taddeus og Simon, men de er tydelig mer intime. Der apostlene bare gestikulerer seg i mellom, har Harshads og Evas hender funnet sammen.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Rundt om i Wikias nettverk

Tilfeldig wiki