FANDOM


Albert vil bli pikkolo Rediger

Albert har bestemt seg for å lære hotellet å kjenne fra bunnen av, og får det for seg at han skal bli pikkolo.

For best å kunne sette seg inn i driften av Hotel Cæsar synes Albert det er viktig å sette seg inn i alle sidene ved hotellet. Han mener det er av avgjørende betydning at om han noen gang skal sitte i ledelsen, så må han ha erfaring fra gulvet.

Victoria synes dette er festlig, og erter ham så godt hun kan. Hun foreslår på spøk at han søker den utlyste pikkolostillingen. Albert synes det er en god idé og går til Astrid for å spørre henne til råds. Hun er enig i Alberts resonnement, men sier at det er Åge som avgjør hvem som får pikkolostillingen.

Åge tar Andrine for seg

Åge har lovet bort pikkolojobben til niesen sin Andrine. Når han får høre at hun har rømt hjemmefra, får pipen imidlertid en annen lyd. Han krever en forklaring fra henne, men hun nekter for at hun har rømt, og hevder hardnakket at hun bare har flyttet. Åge prøver likevel å overtale henne til å dra hjem igjen, noe Andrine ikke kan tenke seg.

Sue-Astrid og Astrid finner tonen

Hugo overtaler Sue-Astrid til å hilse på Astrid igjen. De to damene skjønner raskt at de er hverandres motstykke, og finner etter hvert tonen. Sue-Astrid forteller farmoren om Hugo som forlot henne og moren i barndommen, og Astrid lar seg imponere over Sue-Astrids overlevelsesevne og kompetanse. Den unge damen presiserer imidlertid at hun ikke har bestemt seg for om hun vil jobbe for konsernet ennå.