FANDOM


Tillitsvalgtstillingen er en viktig stilling på Hotel Cæsar som har vært der i mange år. Den tillitsvalgte er en person som blir valgt av de ansatte for å fremme deres sak overfor styret og forhindre overtredelser av deres rettigheter. I episode 103, sesong 30 diskuterer Hilde og Ylva hvem som er tillitsvalgt, men ingen av dem husker hvem som er det. Hilde blir valgt til ny tillitsvalgt i februar 2014 etter å ha slått motkandidaten Pelle Krogstad med 43 mot 23 stemmer.

TillitsvalgteRediger

Maren.JPG

Maren var tillitsvalgt i 2009.

Hittil har hotellet hatt disse tillitsvalgte:

Hilde valgt.JPG

Hilde fryder seg over å bli tillitsvalgt i 2014.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Rundt om i Wikias nettverk

Tilfeldig wiki